קחו את כל הציפיות שלכם, ותכפילו במאה
מעיין אדם
Paris