"הממשלה נותנת רישיון הרג ורצח לארגוני הפשיעה"
איפה הכסף
Paris