"ביום הטיפול הם כבר לא סובלים"
בן כספית ואריה אלדד
Paris