"אתיש את בג"ץ - שיבינו שאסור להם לטפל בזה"
סיון כהן
Paris