"במכבי מאוד רוצים לחזור לפחות עם נקודה אחת"
ספורט
Paris