"בכל המלחמות, אנו נזהרים שלא לפגוע באזרחים"
ינון מגל ובן כספית
Paris