חמ"ל מיוחד לסיוע לחקלאים וליישובים
בן כספית ואריה אלדד
Paris