"העדה הדרוזית משתתפת באבל של אחינו היהודים"
גיא פלג
Paris