המאזין: "בשכונה שנקראת מזרח התיכון רק כוח מדבר"
גיא פלג
Paris