"על גופתי - אף מחבל לא ייכנס לבית חולים"
סיון כהן
Paris