אוכל לנשמה, או אפילו סתם לנחמה
ד"ר מאיה רוזמן
Paris