"כולנו צריכים להיות כאיש אחד, להתרחק מהמחלוקת"
שיחות לילה
Paris