"ברגעים קשים אלה, עומדת רוח האדם למבחן"
שיחות לילה
Paris