"ההפוגה היא זמנית, אנו עוסקים במפלצות"
דידי לוקאלי
Paris