"התגלגלות קלאסית בתעשיית השקרים הפלסטינית"
אראל סג"ל
Paris