"חיות האדם לא מבחינים בין ימין לשמאל"
איריס קול
Paris