"הנשיא הזה מרגש את עם ישראל"
ניסים משעל וטל שלו
Paris