"הממשלה מתנהגת כאילו אנחנו ביום רגיל"
איפה הכסף
Paris