"זרקנו את כל הבית שלנו לשקיות אשפה וברחנו"
איפה הכסף
Paris