"עברתי בדיקה נירולוגיתנו - לא קיבלתי תשובה"
פרופ' רפי קרסו
Paris