"חוויתי אירוע טראומתי של אובדן זיכרון"
פרופ' רפי קרסו
Paris