"קטאר במגעים עם חמאס בנוגע לעסקה או מספר עסקאות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris