"יש אומרים שיש פה כוונה לעשות הון פוליטי על גב המשפחות"
ינון מגל ובן כספית
Paris