"התחילו לשרוף אותנו, עשו לאשתי וידוא הריגה"
ינון מגל ובן כספית
Paris