"צריך להגיע למסה קריטית של הרוגים - עשרות אלפים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris