"היום אזרח עזתי לא יכול לצאת גם אם הוא רוצה"
אראל סג"ל
Paris