"לא הייתי מהסס לשנייה, נותן הכול"
ינון מגל ובן כספית
Paris