"עם הנהגה כזאת, טוב לא ייצא מזה"
ינון מגל ובן כספית
Paris