"בצפון אנו עלולים ליפול לתוך אותה מלכודת של הדרום"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris