"אני לא מהסס, רוצה לראות אותם תלויים אחד אחד"
ינון מגל ובן כספית
Paris