"אני בתחושה שלא אראה את בני"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris