"אין לי ספק שכל העוללים צריכים לצאת לפני גלי"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris