"לדעתי, צפויה לנו יממה מאוד עצימה של לחימה"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris