"הם לא יחזרו אותם אנשים שאנחנו מכירים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris