“אנחנו בסיטואציה שלא דומה לכלום"
ניסים משעל וטל שלו
Paris