"השקט הרועם של ארגוני הנשים הדהים אפילו אותי"
ניסים משעל וטל שלו
Paris