"סינוואר מנהל זאת באופן אישי - אנו צפויים למניפולציות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris