"למה המשפחות היו צריכות לשמוע בתקשורת על העיכוב ?"
ניסים משעל וטל שלו
Paris