"הרגשתי שאני לא יכול לשבת מול הטלוויזיה"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris