"הדם של ג'מאל ושחר התערבב, הם נפלו אחד על השני"
ינון מגל ובן כספית
Paris