"חובת ההוכחה מוטלת עלינו, זה עד הניצחון"
ינון מגל ובן כספית
Paris