"המחבלים לקחו את הדבר הקדוש לנו ביותר"
ינון מגל ובן כספית
Paris