"חייבים להמשיך בכל הכוח, לפעול בכמה חזיתות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris