"יש הסתה פרועה, הפסקת האש לא בתוך שטח ישראל"
ניסים משעל וטל שלו
Paris