בן גביר? "יש פה את כל התשתית לפתיחה בחקירה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris