"מצבה הפיזי סביר בהחלט, אבל הנפשי? ימים יגידו"
ניסים משעל וטל שלו
Paris