"המלחמה חייבת להסתיים בכך שמפעל חמאס יסתיים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris