"לא היינו רחוקים מכך שהאש תימשך"
ניסים משעל וטל שלו
Paris