"ישראל התעקשה לעמוד על כך שהקריטריונים ימומשו"
ניסים משעל וטל שלו
Paris