"האויב בצד השני צריך לדעת שבעל הבית השתגע"
אראל סג"ל
Paris